Akademie věd ČR Facebook

Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle

500 

Cena bez DPH: 455 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: ITM VIII, Spisy ARÚB 41
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, v. v. i.
Brno 2010, 424 s.

ISBN 978-80-86023-92-2
ISSN 1804-1345

Svazek obsahuje příspěvky z mezinárodní konference „Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle“ (Raně středověké kostely jako archeologický a historický pramen, Mikulčice, 3.–5. 6. 2009). Primárně je zaměřen na předrománkou sakrální architekturu Moravy a Slovenska. Poté následují články věnované předrománským a románským kostelům v okolních regionech střední Evropy: Karantánsku, Bavorsku, Čechách, severovýchodním Německu, Polsku a Bulharsku. Další část knihy je věnována pohanským svatyním a jejich vztahu k raným kostelním stavbám. Z hlavních tématických okruhů sborníku lze uvést následující: „kostel v sídlištním kontextu“, „architektura a liturgie“, „architektura a politická moc“, „pohanství a křesťanství“, „rané kostelní stavby a národní dějepisectví“, „metodické aspekty studia raných kostelů“.