Akademie věd ČR Facebook

Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas

(mit einem speziellen Blick auf die groβmährische Problematik)

517 

Cena bez DPH: 517 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 25
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 2005, 379 s.

ISBN 80-86023-69-9
ISSN 1804-1345

Problém mocenských elit, jejich vzniku, proměn a projevů v hmotné kultuře náleží ke stěžejním tématům studia raně středověké společnosti střední Evropy. Sborník celkem 22 příspěvků odborníků z České republiky, Polska a Slovenska je proto věnován několika okruhům otázek, spjatých s nejpřednějšími složkami raně středověkých societ. Vedle přínosných referátů historických, vyzdvihujících zapojení moravských elit do politických zápasů 10. století a relací s pozdějším vývojem jsou tu analyzovány především projevy sociálního rozvrstvení společnosti 8. – 10. století ve střední Evropě v archeologických nálezech, zvl. na dobových pohřebištích, další studie hodnotí jednotlivé kategorie exkluzivních nálezů, především zbroje. Nechybí ale ani souhrnné referáty, pokoušející se na základě archeologických zjištění i písemných pramenů o komplexnější pohled na západoslovanské elity raného středověku.

PDF ke stažení zde