Akademie věd ČR Facebook

Borotice

Mohylové pohřebiště z doby bronzové

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 30
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2006, 297 s.

ISBN 80-86023-68-0

ISSN 1804-1345

Monografie předkládá komplexní výsledky dlouholetého výzkumu mohylníku ze starší a střední doby bronzové v Boroticích na Znojemsku.