Czech Academy of Sciences Facebook

Borotice

Mohylové pohřebiště z doby bronzové

500 

Price without VAT: 500 

Availability: In stock
1

Volume 30
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2006, 297 p.

ISBN 80-86023-68-0

ISSN 1804-1345

PDF ke stažení