Přednáška Symboly bohatství a moci

Dne 12. prosince 2018 Vás srdečně zveme na přednášku do knihkupectví Academia.

Knižní novinka – Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma

Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa.

Týden vědy a techniky 2018

V rámci Týdne vědy a techniky 2018 jsme pro Vás připravili bohatý program!

Konference Grundprobleme 2018 (14.–16. 11.)

Zveme odbornou i širší veřejnost na 30. mezinárodní konferenci „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“.

Hudební archeologie 10: MELODIE Z ROKU RAZ DVA

Dne 25. listopadu 2018 Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Mezinárodní den archeologie na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Přijměte pozvání na komentované prohlídky archeologických lokalit v rámci Mezinárodního dne archeologie!

Konference Archeologie a veřejnost 10/2018

Konference Archeologie a veřejnost 10/2018

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na konferenci Archeologie a veřejnost 10/2018.

Knižní novinka – Moravian and Silesian Strongholds

Nová publikace o vývoji opevněných center na Moravě a ve Slezsku v 10. a 11. století.

Konference Archeologie barbarů 2018

Tématem letošní protohistorické konference Archeologie barbarů 2018 jsou „Zbraně a jejich nositelé“.

Zlatý mamut – Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie

V letošním roce vyhlašují tři instituce soutěž Zlatý mamut zaměřenou na popularizaci archeologie.

Dny otevřených dveří na Archeologické základně v Mikulčicích

Ve dnech 7. a 8. října 2018 Vás srdečně zveme na dny otevřených dveří našeho pracoviště v Mikulčicích.

Festival vědy 2018

Archeologický ústav v Brně se i letos představí na Festivalu vědy v Brně.

Mikulčice – genius loci. Fotografie s příběhem

Putovní výstava pracovních snímků z výzkumu 1954–1968 v Mikulčicích na archeologické základně Mikulčice-Trapíkov.

Hudební archeologie 9: EVA EMINGEROVÁ & JAZZOVÉ TRIO F.U.T.

Dne 21. srpna 2018 Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy

Oznámení o stavebním či jiném záměru můžete nově zasílat prostřednictvím on-line formuláře.

Hudební archeologie 8: NOČNÍ POUŤ PO MIKULČICKÝCH KOSTELÍCH

Dne 21. července 2018 Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie.