Akademie věd ČR Facebook

Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku

550 

Cena bez DPH: 550 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 38
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2009, 383 s.

ISBN 978-80-86023-98-4
ISSN 1804-1345

Kniha se podrobně zabývá opevňovacími technikami na historickém území Moravy a českého Slezska v raném středověku. Zasazuje problematiku opevnění do politicko-společenských souvislostí, zejména ve vztahu k formování raných států. Podstatnou část práce tvoří podrobný katalog nalezišť.