Akademie věd ČR Facebook

Velkomoravské Mikulčice virtuálně / Great Moravian Mikulčice virtually

250 

Cena bez DPH: 250 

Dostupnost: Skladem
1

Archeologický ústav AV ČR, Brno / Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno

Brno 2022, 143 s.

ISBN 978-80-7524-052-1  

 

Graficky atraktivně řešená kniha je dvojjazyčným česko-anglickým katalogem výstavy Velkomoravské Mikulčice virtuálně, která se uskutečnila v termínu 25. 8. – 31. 10. 2022 ve výzkumné základně Mikulčice-Trapíkov (s podporou Ministerstva kultury, program NAKI II a Akademie věd ČR). Leitmotivem výstavy i knižní publikace je prezentace vědecky přesných 3D modelů archeologických terénních objektů a artefaktů (zejména šperků a oděvních součástí) objevených na raně středověkém hradišti Mikulčice-Valy a zpracovaných formou počítačové modelace fotogrammetrické dokumentace. Publikace se skládá ze tří částí. První z nich obsahuje tři eseje věnované tematice virtuální archeologie a hradišti Mikulčice-Valy. Druhou část knihy představuje sedm kapitol vlastního katalogu, který obsahuje rozšířené výstavní texty s bohatým obrazovým doprovodem. Prezentované 3D modely jsou převedeny do knihy jak obrazovou formou, tak je zde na jejich internetovou prezentaci odkazováno formou QR kódů. Poslední část knihy dokumentuje výstavní instalaci.