Akademie věd ČR Facebook

Velká Morava a počátky křesťanství

700 

Cena bez DPH: 700 

Dostupnost: Skladem
1
Edice

Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2014, 517 s.

ISBN 978-80-86023-53-3

Výpravná kolektivní monografie zaměřená na problematiku Velké Moravy a počátky christianizačního procesu, připravená a vydaná v souvislosti s exkluzivní putovní výstavou Velká Morava a počátky křesťanství, realizovanou v letech 2014 a 2015. První část publikace obsahuje studie domácích i zahraničních badatelů, týkající se velkomoravské tematiky a klíčových lokalit. Obsáhlá katalogová část pak nabízí kvalitní detailní fotografie a popis vybraných raně středověkých artefaktů z uvedeného období. Zde prezentované lokality a nálezy mají široký teritoriální, provenienční i chronologický záběr. Zachycují a dokumentují předvelkomoravský vývoj, období vzniku, rozmachu i úpadku Velké Moravy, ale i počátky českého státu.