Akademie věd ČR Facebook

Únětické pohřebiště v Mušově

svazek: XIV, 2
Academia
Praha 1987, 117 s., 16 s. tab.

ISSN 0139-5289

Publikace předkládá výsledky záchranného výzkumu únětického pohřebiště ve štěrkovně Státního statku v Mušově. Výzkum probíhal s přestávkami v letech 1976–1984 jako jedna z mnoha rozsáhlých záchranných archeologických akcí při stavbě vodního díla Nové Mlýny. Na archeologickou část publikace navazují výsledky spektrálních analýz kovových předmětů a antropologický rozbor nalezených koster.