Akademie věd ČR Facebook

The Gravettian Along the Danube

Svazek 11
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2004, 297 s.

ISBN: 80-86023-61-3
ISSN: 1801-7002

Tento svazek zahrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci, soustřeďující nově získané poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety. Obecné referáty o periodizaci a datování gravettienu následují regionální příspěvky, řazené od západu k východu: jižní Německo, Rakousko, Morava, Polsko, Slovensko a Balkán. Závěrečné referáty se zaměřují na interregionální srovnání (Itálie), technologii a kulturní kontext.