Akademie věd ČR Facebook

The Archeobotany of Mikulčice

Food Supply to the Early Medieval Stronghold

500 

Cena bez DPH: 455 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: Spisy ARÚB 55, SBM XI
Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, v. v. i.
Brno 2017, 244 s.

ISBN 978-80-7524-007-1
ISSN 1804-1345

Svazek je věnován hodnocení archeobotanických dat získaných z nových archeologických výzkumů v prostoru mikulčicko-kopčanské sídelní aglomerace v období 2005-2014. Díky intenzívnímu odběru vzorků v terénu a aplikaci nejmodernějších technik extrakce rostlinných makrozbytků z archeologických uloženin se podařilo shromáždit rozsáhlý a z hlediska původu značně diferencovaný archebotanický soubor. Detailní znalosti o archeologickém kontextu vzorků umožnily aplikovat sérii tafonomických, matematických a ekologických analýz. Konfrontací získaných archeobotanických poznatků s existujícími archeologickými teoriemi vznikla studie dotýkající se otázek produkce zemědělských plodin a zásobování sídelní aglomerace potravinami rostlinného charakteru.