Akademie věd ČR Facebook

Terénní výzkum v Mikulčicích

Svazek 1
Archeologický ústav AV ČR, výzkumná základna v Mikulčicích, Brno
2000, 44 s.
ISBN: 80-86023-26-5

První svazek řady průvodců po výzkumu slovanského hradiště v Mikulčicích. Přináší stručný přehled nejvýznamnějších objevů terénních odkryvů v Mikulčicích do závěru 90. let minulého století. V první části této publikace jsou formou 10 zastavení na okružní trase hradištěm představeny nejvýznamnější archeologické objekty, doplněné výběrem charakteristických nálezů.
Druhá část publikace přibližuje hlavní skupiny archeologických památek v Mikulčicích, jako jsou doklady osídlení, opevnění, kostely, pohřebiště apod. Závěr publikace je věnován stručnému přehledu terénního výzkumu v Mikulčicích – jeho metodiky, postupu a osobností. Vsunutá střední barevná část průvodce představuje „nové“ výzkumy v nejbližším zázemí centra.