Akademie věd ČR Facebook

Terénní výzkum v Mikulčicích

Svazek 1
Archeologický ústav AV ČR, výzkumná základna v Mikulčicích, Brno
2000, 44 s.
ISBN: 80-86023-26-5

První svazek řady průvodců po výzkumu slovanského hradiště v Mikulčicích přináší přehled nejvýznamnějších objevů učiněných v době mezi zahájením výzkumu v roce 1954 a sezónou 2005. V první části publikace jsou formou deseti zastavení na okružní trase hradištěm představeny archeologické objekty, doplněné výběrem charakteristických nálezů. Druhá část publikace přibližuje hlavní skupiny archeologických památek v Mikulčicích, jako jsou doklady osídlení, fortifikace, kostely, pohřebiště apod. Závěr publikace je věnován souhrnu terénního výzkumu v Mikulčicích – jeho postupu, metodice a osobnostem. Vsunutá střední plnobarevná část průvodce představuje novější výzkumy (po roce 1999) v prostoru podhradí a nejbližšího zázemí centra na dnešní české i slovenské straně řeky Moravy.