Akademie věd ČR Facebook

Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1
Svazek 65 Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno Brno 2020, 306 s. ISBN 978-80-7524-037-8 ISSN 1804-1345 Publikace se zabývá problematikou silicitových seker a dlát, které představují v pravěku zvláštní druh štípané industrie. Na území České republiky jsou zastoupeny poměrně vzácně. Objevují se hlavně v pozdním eneolitu a ve starší době bronzové. Pro jejich výrobu byly využívány především silicity z glacigenních sedimentů (severský pazourek), v menší míře i polské silicity; domácí suroviny byly využívány minimálně. Sekery jsou dokladem intenzivních kontaktů mezi českými zeměmi a oblastmi na sever od České republiky, kde byly jejich produkční centra. Morfologicky je kolekce silicitových seker velmi pestrá. Její rozmanitost můžeme vysvětlit periferní polohou českých zemí vůči produkčním centrům v jižní Skandinávii a středním a jižním Polsku.