Akademie věd ČR Facebook

Příspěvky k poznání barbarských komunit (Archeologie barbarů 2016 a 2018)

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 70
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2021, 361 s.

ISBN 978-80-7524-047-7
ISSN 1804-1345

Sborník vycházející ze dvou konferencí Archeologie barbarů konaných v letech 2016 a 2018 obsahuje celkem 21 příspěvků mezinárodního kolektivu autorů z České republiky, Slovenska a Polska. Jazykem příspěvků je čeština, slovenština, polština, němčina a angličtina. Jednotící motiv předkládané publikace představuje téma přechodných fází protohistorického vývoje a vojenské aspekty těchto klíčových období, zřetelné zejména v nálezové kategorii militarií. Studie se svým zaměřením dělí do tří vymezených okruhů – Germánská sídliště a nové nálezy
z doby římské, Vojenství a militaria doby římské a Komunity doby stěhování národů.