Akademie věd ČR Facebook

Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách

svazek: XVI,1
Archeologický ústav AV ČR
Brno 1996, 211 s., 16 s. tab.

ISBN 80-86023-11-7
ISSN 1211-1457

Rozsáhlá studie shrnuje výzkum pravěkých pohřebišť z lokality Hrubé díly. Archeologická část je doplněna pasážemi s podrobným zhodnocením antropologického, geologického a kovového materiálu, a také vyhodnocením štípané industrie.