Akademie věd ČR Facebook

Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese

Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov

svazek: XVII, 1
Archeologický ústav AV ČR v Brně
Brno 1997, 264 s.

ISBN 80-86023-12-5
ISSN 1211-1457

Kniha předkládá souhrn výsledků archeologických výzkumů, které v 60. a 70. letech prováděla PhDr. Dagmar Šaurová na lokalitě Konůvky (kat. Heršpice) nedaleko Slavkova u Brna. Rozsáhlá kolekce nálezů byla postupně zpracována, a to po tradičních celcích (keramika, železné předměty – zemědělské a řemeslnické nářadí, zbraně a výzbroj, stavební vybavení, potřeby pro domácnost, bronzové předměty, výrobky z kosti a skla). Představená monografie (publikace kandidátské disertace Zdeňky Měchurové) by měla být komplexním a závěrečným zhodnocením celé této problematiky.