Akademie věd ČR Facebook

Lužická pohřebiště ve Vlaštovičkách u Opavy

80 

Cena bez DPH: 80 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek XVIII, 1
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2014, 102 s.

ISBN 978-80-86023-35-9
ISSN 1211-1457

Ve Slezském zemském muzeu v Opavě byl od šedesátých let minulého století uložen v depozitáři archeologického oddělení materiál, který pocházel z výzkumů uskutečněných v několika sezónách na katastru příměstské opavské části Vlaštovičky – Jarkovice. Jednalo se o artefakty pocházející ze dvou samostatných nekropolí, které se na daném katastru podařilo v rámci několika záchranných archeologických prací identifikovat. Jednotlivé výzkumy se uskutečnily v letech 1960, 1961 a 1963, kdy bylo na západním okraji katastru obce odkryto 12 hrobů pocházejících ze sousedních parcel č. 183 a 189 (poloha P1). V souvislosti s výstavbou komunikace Opava – Krnov bylo v roce 1969 v trati Hrabalův kopec, a to v okolí jejího nejvyššího bodu, nalezeno dalších 54 hrobů (poloha P2). O výzkumech z let 1960, 1961 a 1963 neexistují žádné konkrétní záznamy a dané hrobové celky ani nebyly nikde v literatuře publikovány. Výzkum v roce 1969 proběhl pod vedením V. Šikulové a bohužel nutno konstatovat, že v archívu Slezského zemského muzea neexistují ani k této akci žádné plány či jiná dokumentace, jež by dopomohly k přesnější lokalizaci nekropole a jednotlivých hrobových celků. Výzkum byl pouze velmi zevrubně zmíněn v Přehledech výzkumů z roku 1971 (Šikulová 1971, 76–77), ovšem později již nebyl nijak důkladněji zpracováván ani představen archeologické vědecké obci.