Akademie věd ČR Facebook

L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´époque des Grandes Migrations

svazek: 13
Institut d´Archéologie de la Academie des Sciences de la Republique Tchéque Brno
Brno 1999, 358 s.

ISBN 80-86023-06-0
ISSN 1804-1345

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, jejímž cílem bylo prezentovat stav výzkumů nadregionálních kontaktů v Evropě v 5. století. Autoři ve svých příspěvcích osvětlují a zdůrazňují jednotnost i rozdílnosti kontinentálního vývoje na základě archeologických i historických pramenů od nejstarších dob až po časný středověk. Hlavním zdrojem informací jsou pohřebiště, která umožňují identifikaci hlavních proudů kontaktů v Evropě v době stěhování národů. V příspěvcích jsou představena také dílčí témata věnovaná regionální a evropské chronologii, kontaktům mezi Východem a Západem, polychromnímu stylu jako projevu „knížecí“ vrstvy, roli „barbarizované“ římské armády při šíření módních stylů i technologií a nebo symbióze římské civilizace a tzv. barbarů.