Akademie věd ČR Facebook

Langobardische Gräberfelder in Mähren I.

700 

Cena bez DPH: 700 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 39
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 2011, 459 s.

ISBN 978-80-86023-97-7
ISSN 1804-1345

Monografie se zabývá dvěma mimořádnými hrobovými nálezy z časně merovejského období na Moravě. Ačkoliv hrobka z pohřebiště v Šakvicích i mohyla na Žuráni byly již dříve vyloupeny, nálezy dokládají, že v obou případech šlo o pohřby příslušníků nejvyšší společenské vrstvy.