Akademie věd ČR Facebook

Gentes, Reges und Rom

Auseinandersetzung – Anmerkung – Anpassung. Festschrift für Jaroslav Tejral zum 65. Gegurtstag

301 

Cena bez DPH: 301 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 16
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2000, 250 s.

ISBN 80-86023-24-9
ISSN 1804-1345

Sborník příspěvků vydaný k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaroslava Tejrala, DrSc. Ve třech tematických okruzích (Římské provincie a jejich předpolí, Barbarikum, Pozdní antika a období stěhování národů) autoři prezentují současný pohled na problematiku interakcí mezi domácím prostředím a římským impériem.