Akademie věd ČR Facebook

Einheimische und Fremde

Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung

svazek: 33
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, v. v. i.
Brno 2011, 466 s.

ISBN 978-80-86023-95-3
ISSN 1804-1345

Práce v širším středoevropském rámci analyzuje a vyhodnocuje početné nálezy z hrobů konce 4. a první poloviny 5. století. Vícefázový vývoj měl tehdy zjevné vazby na proměny ve středním Podunají, zejména v oblasti římských provincií. Nelze vyloučit přežívání místního obyvatelstva, sídlícího na území severně od Dunaje v průběhu předchozí doby římské, nejasný je ale jeho projev v archeologických pramenech.