Akademie věd ČR Facebook

Carbonised macro-remains from a Germanic settlement in Jevišovka-Nová

A contribution to current archaeobotanical knowledge of the Roman period

500 

Cena bez DPH: 455 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 73
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2022, 242 s.

ISBN 978-80-7524-055-2

DOI: 10.47382/arub2022-02
ISSN 1804-1345

 

Kniha je výsledkem postdoktorandského působení hlavní autorky na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Středisku pro výzkum doby římské a stěhování národů. Téma knihy se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení archeobotanického souboru, který byl získán v průběhu záchranného archeologického výzkumu v Jevišovce  – ulice Nová. Zároveň přímo navazuje na výsledky doktorského studia hlavní autorky. Jedním ze závěrů disertační práce byla potřeba doplnit získané výsledky o detailnější archeobotanickou analýzu jednotlivých lokalit, přičemž tato vyhodnocení jsou v našem prostředí stále ojedinělá. Právě archeobotanická analýza materiálu z Jevišovky poskytla příležitost pro toto doplnění a srovnání v rámci dříve dosažených výsledků.