Knihovna od svého založení v roce 1943 nepřetržitě shromažďuje informační zdroje nejen z oboru archeologie, ale také z příbuzných vědních disciplín. Svým rozsahem patří k nejvýznamnějším sbírkám tohoto typu v České republice. Služby jsou nabízeny jak v rámci mateřského vědeckého pracoviště, tak také dalším uživatelům (zejména studentům, pedagogům a odborné veřejnosti).

Průběžně se zde zpracovávají bibliografie vědeckých pracovníků ústavu, do roku 1993 formou lístkového katalogu, následně elektronicky do systému ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací).

Knihovna provádí veškeré činnosti spojené s publikační činností Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Patří sem mimo jiné také česká i zahraniční výměna, která je zároveň hlavním zdrojem získávání nových publikací a odborných časopisů.

Knihovna se aktivně podílí na popularizačních akcích mateřské instituce. V rámci akce Dny otevřených dveří knihovnice provádí komentované prohlídky pro školy i skupiny zájemců z řad veřejnosti. Dále pak pravidelně vystavuje vědecké a popularizující publikace na odborných knižních veletrzích a na mezinárodních a tuzemských konferencích. V neposlední řadě pak pořádá exkurze pro odbornou veřejnost. V květnu 2018 se knihovna zapojila do akce Literární happening Noc literatury Brno 2018, kterou organizovalo České centrum ve spolupráci s EUNIC (Sdružení kulturních institutů zemí EU).