Probíhající projekty

Retrokatalogizace fondu knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Poskytovatel: Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR (VISK 5 – podprogram Retrokon)
Doba řešení: 2021
Hlavní řešitel: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Řešitel za ARÚB: Bc. Hedvika Břínková

WEB
Retrokatalogizace fondu knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Projekty ukončené s dlouhodobou udržitelností

Archeologický informační systém České republiky

Poskytovatel: MŠMT – Velké výzkumné infrastruktury ČR
Č. projektu: LM2015080, LM2018134
Doba řešení: 2016–2019, 2020
Hlavní řešitel: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Řešitel za ARÚB: Mgr. Olga Lečbychová

WEB
Archeologický informační systém České republiky

Rekatalogizace fondu knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Poskytovatel: Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR (VISK 5 – podprogram Retrokon)
Doba řešení: 2011
Hlavní řešitel: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Řešitel za ARÚB: Bc. Hedvika Břínková

WEB
Rekatalogizace fondu knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Internetová encyklopedie dějin Brna

Poskytovatel: MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, osa Partnerství a sítě
Doba řešení: 2010–2012
Hlavní řešitel: Masarykova univerzita Brno
Řešitel za ARÚB: Mgr. Olga Lečbychová

WEB
Internetová encyklopedie dějin Brna