Akademie věd ČR Facebook

Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů

(Archeologie barbarů 2011)

650 

Cena bez DPH: 650 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 44
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2014, 470 s.

ISBN 978-80-86023-25-0
ISSN 1804-1345

Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky společenské diferenciace protohistorických komunit mladší doby železné, doby římské a stěhování národů na území neřímské Evropy. V chronologicky členěných kapitolách jsou představeny nejnovější pramenné soubory a také četné obecně teoretické a metodologické přístupy k výzkumu tématu. Svazek obsahuje výsledky výzkumu autorů z České republiky, Slovenska a Polska a přináší nové myšlenky, které na problémy nazírají z hlediska rozličných metodologických perspektiv.