Akademie věd ČR Facebook

Paleolithic in the Middle Danube Region

Anniversary volume to Bohuslav Klíma

Svazek 5
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 1996, 323 s.

ISBN 80-901679-8-5
ISSN 1804-1345

Publikace předkládá příspěvky ze stejnojmenné výroční konference konané při příležitosti životního jubilea Bohuslava Klímy z r. 1995. Svazek z řady Spisů Archeologického ústavu v Brně, jehož editorem je Jiří Svoboda, přináší aktuální výsledky terénního výzkumu paleolitických lokalit v Rakousku, České republice, Maďarsku a Slovensku spolu s obecnými studiemi o lovu, umění a loveckých adaptacích v tomto regionu.