Akademie věd ČR Facebook

Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku

svazek: 20
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2002, 503s.

ISBN 80-86023-27-3
ISSN 1804-1345

Monografická práce přináší výsledky dlouhodobých záchranných archeologických výzkumů prováděných v oblasti vodního díla Nové Mlýny v letech 1996–1998. Oblast pod Pavlovskými kopci patří ve všech sledovaných časových obdobích k nejhustěji osídleným územím České republiky. Publikace přináší v rámci jednotlivých chronologicky řazených kapitol vždy výklad, katalog lokalit a obrazový výběr nálezů. Podává komplexní obraz vývoje osídlení v regionu.