Akademie věd ČR Facebook

Marcomannic Wars and Antonine Plague = Die Markomannenkriege und die Antoninische Pest

Selected essays on two disasters that shook the Roman World = Ausgewählte Essays zu zwei Desastern, die das Römische Reich erschütterten

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: LMA XVII, Spisy ARÚB 61
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Brno – Lublin 2020, 298 s.

ISBN 978-80-7524-026-2 (Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno)
ISBN 978-83-227-9223-0 (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)

ISSN 1804-1345

Publikace mezinárodního autorského kolektivu je věnována jedné z klíčových etap starověkých dějin – době vlády císaře Marca Aurelia (161–180 n. l.). Toto období bylo naplněno mimořádnými událostmi majícími dopad na celou Evropu. Druhé století našeho letopočtu výrazně ovlivnila jedna z největších pandemických událostí v dějinách, tzv. Antoninovský mor. Svědectví o onemocnění, které lze diagnostikovat jako
pravé neštovice, jsou představena a nově vyhodnocena v příslušných kapitolách knihy. Další dobovou ničivou událostí pak byly také tzv. Markomanské války. Nejrozsáhlejší soubor archeologických stop válečných událostí pochází z území dnešní České republiky, Slovenska a Rakouska a je prezentován v rozsáhlé a bohatě ilustrované závěrečné kapitole knihy.