Akademie věd ČR Facebook

Jdeme pod povrch

Příběhy Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. 1920 – 1970 – 2020

490 

Cena bez DPH: 490 

Dostupnost: Skladem
1

Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2021, 391 s.

ISBN 978-80-7524-049-1

Kolektivní monografie byla připravena a vydána v souvislosti se dvěma významnými výročími spojenými s historií Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., a moravskou archeologií obecně: 50 let od ustavení samostatného Archeologického ústavu Akademie věd v Brně a 100 let od jmenování I. L. Červinky státním konzervátorem pro Moravu a Slezsko za Státní archeologický ústav. Kniha je věnována vybraným klíčovým kapitolám – příběhům – z dějin ústavu, z jeho vědecké, organizační a popularizační činnosti. Nabízí reflexi událostí v kontextu dobových politicko-společenských změn i vývoje archeologické vědy jako takové. Publikace představuje výběr nejvýznamnějších lokalit a objevů pracoviště za posledních 80 let. Svazek s bohatou obrazovou dokumentací je určen odborné i širší veřejnosti.