Akademie věd ČR Facebook

Auf den Spuren der Barbaren – archäologisch, historisch, numismatisch

(Archäologie der Barbaren 2015)

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 60
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 2019, 243 s.

ISBN 978-80-7524-025-5
ISSN 1804-1345

Publikace vycházející z podkladů vzešlých z konference Archeologie barbarů 2015. Hlavním tématem konference byli Keltové a Germáni ve středním Podunají v archeologických a numizmatických pramenech (2. století př. Kr. – 2. století po Kr.), ale prostor byl dán i dalším fenoménům protohistorického vývoje – absolutní a relativní chronologie přechodných horizontů, otázky monetarizace a výpovědi numizmatických souborů, vojenské, hospodářské a diplomatické interakce podél severojižní osy regionu a další dílčí témata. Sborník obsahuje celkem 18 studií autorů z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa.