Pracoviště Email Telefon
Vaníčková Eva Brno

Mgr. Eva Vaníčková

Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů

Absolventka magisterského studia Antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity. Od roku 2021 působí na archeologickém ústavu AV ČR, Brno, kde se podílí na zpracování antropologického materiálu v rámci projektu GA ČR Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů.

Zabývá se primárně problematikou antropologické rekonstrukce podoby podle lebky a je garantem Laboratoře antropologické rekonstrukce Moravského zemského muzea.

Zpět na seznam pracovníků