Workplace Email Phone
Vaníčková Eva Brno

Mgr. Eva Vaníčková

Research Centre for the Roman Period and the Migration Period

Absolventka magisterského studia Antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity. Od roku 2021 působí na archeologickém ústavu AV ČR, Brno, kde se podílí na zpracování antropologického materiálu v rámci projektu GA ČR Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů.

Zabývá se primárně problematikou antropologické rekonstrukce podoby podle lebky a je garantem Laboratoře antropologické rekonstrukce Moravského zemského muzea.

Zpět na seznam pracovníků