Zlatý mamut – Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie

V letošním roce vyhlašují tři instituce

Archeologický ústav AV ČR, Brno,
Masarykova univerzita a
Moravské zemské muzeum

soutěž Zlatý mamut zaměřenou na popularizaci archeologie.

Soutěž vznikla se záměrem zvýšit motivaci všech pracovnic, pracovníků, studentů či studentek zapojených do rozmanitých forem archeologické vědy, k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit. Ty v očích laické veřejnosti legitimizují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Garanty soutěže jsou tři významné archeologické instituce České republiky reprezentující akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Ony v soutěži zajišťují vyvážené zastoupení výzkumných, vzdělávacích a sbírkotvorných aspektů oboru.

Soutěží se ve třech kategoriích, kde první místa budou odměněna zajímavou finanční odměnou (hlavní cena 50 000,- Kč, studentská cena 30 000,- Kč, muzejní cena 30 000,- Kč).

Mediálním partnerem soutěže je časopis Dějiny a současnost.

Více informací naleznete na stránkách Ceny Zlatý mamut.