Velká Morava v Polsku

Unikátní výstava „Wielkie Morawy“ byla zahájena vernisáží dne 16. 12. 2017 v Muzeu Początków Państwa Polskiego v Hnězdně a potrvá do 24. 6. 2018.

Výstava představuje nejvýznamnější archeologické nálezy z období Velké Moravy, státního útvaru, který v 9. a na počátku 10. století existoval na území dnešní střední Evropy a byl partnerem i soupeřem tehdejších rozhodujících mocností.

Soubor více než 700 převážně archeologických artefaktů je poprvé souborně představen za hranicemi České a Slovenské republiky.

Výstavu vytvořil Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. ve spolupráci s Moravským zemským muzeem.

(Foto Zdenka Kosarová, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie)