Střípky z archeologie jižní Moravy

Archeologický ústav AV ČR, Brno a Jihomoravský kraj pořádají v rámci programu Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví školení občanských spolupracovníků archeologických institucí v Jihomoravském kraji formou série přednášek Střípky z archeologie jižní Moravy. Akce se koná 25. listopadu 2023 v přednáškovém sále Archeologického ústavu v Brně.

Školení je vzdělávací aktivitou určenou občanským spolupracovníkům archeologických pracovišť v Jihomoravském kraji, účast na něm je bezplatná. Podmínkou účasti je platný průkaz PAS (Portál amatérského spolupracovníka), případně jiné platné potvrzení statusu stálého občanského spolupracovníka, vydaný některým z archeologických pracovišť činných v Jihomoravského kraji v letošním roce.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné se k účasti na školení registrovat e-mailem zaslaným na adresu jaruskova@muzeum-boskovicka.cz.

Školení se koná jako výstup programu Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje a je součástí projektu regionální spolupráce Občanská věda v archeologii – udržitelnost a odborné uplatnění výsledků (2022-2024) programu spolupráce krajů a ústavů AV ČR.