Akademie věd ČR Facebook

Staré Hradisko

Katalog nálezů uložených v muzeu města Boskovic

svazek: 2
Archeologický ústav ČSAV
Brno 1961, 78 s., 50 s. obr. příl.

ISBN 978-80-7524-039-2
ISSN 1804-1345

Ve dvou samostatných knižních svazcích představil dr. Meduna několik stovek kusů nálezů z keltského oppida Staré Hradisko u Prostějova, které pocházejí z meziválečných výzkumů různých badatelů a fyzicky se dnes nacházejí v několika tuzemských muzejních institucích. Formou katalogu jsou zde popsány nálezy od jednotlivých keramických střepů po unikátní kovové předměty včetně numismatického fondu.