Akademie věd ČR Facebook

Slovanské ostruhy na území Československa

svazek: IV,3
Academia
Praha 1976, 104 s., 20 s. tab.

ISSN 0139-5289

Studie předkládá soubor sídlištních nálezů a hrobových celků se slovanskými ostruhami na našem území. Na základně vyhodnocení autorka nabízí typologické dělení ostruh do jednotlivých skupin, typů, variant, jejich relativní chronologické zařazení, v některých případech i absolutní datování. V závěru studie nechybí ani úvaha o společenském významu ostruh.