Akademie věd ČR Facebook

Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů

svazek: V, 1
Academia
Praha 1977, 87 s.

ISSN 0139-5289

Studie se zabývá konzervací, ochranou a úpravou povrchu kovových archeologických nálezů se zaměřením na problematiku koroze a protikorozní ochrany archeologického a muzejního materiálu. Příručka je podložena původním výzkumem a dlouholetou zkušeností autorů, ve své době přihlíží i k nejnovějším zkušenostem v oboru.