Akademie věd ČR Facebook

Siedlung der Jevišovice-Kultur in Brno-Starý Lískovec (Bez. Brno -město)

svazek: 22
vydavatel: Archeologický ústav ČSAV
místo vydání: Brno
rok vydání: 1994

Souborná publikace mladoeneolitického neopevněného nížinného sídliště jevišovické kultury, dosud největšího na Moravě. Celkem 45 sídlištních objektů poskytlo důležitý materiál pro chronologické zařazení sídliště a jeho začlenění do středoevropského kulturního kontextu.