Akademie věd ČR Facebook

Příběhy civilizace a barbarství

Pod nadvládou Říma

490 

Cena bez DPH: 490 

Dostupnost: Skladem
1

3. upravené vydání

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Brno 2023, 307 s.

ISBN 978-80-7524-062-0

DOI: 10.47382/arub2023-01

 

Třetí, rozšířené vydání publikace určené odborné i širší veřejnosti je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující formou načrtnout hlavní rysy Římské říše, aniž by rezignovali na faktografické shrnutí a na představení základní terminologie. Pojednávané okruhy byly vybírány subjektivně, se záměrem poskytnout čtenářům orientační přehled o tématech, která se objevují i v současné diskusi o roli a podobě státu (např. systém vlády a státní správy, obrana a vojenství, společenské integrace a polarizace). Závěrečná kapitola, v níž je představen dílčí úsek římských dějin, v němž se pod nadvládou Říma krátkodobě ocitla i část dnešní České republiky, je v novém vydání rozšířena o textovou a obrazovou ilustraci poměrů místní markomanské populace a o přehled o veřejnosti dostupných prezentacích římských památek na našem území.