Přehled výzkumů 63/2 je v prodeji!

Nejnovější číslo Přehledu výzkumů 63/2 již naleznete v prodeji v našem e-shopu. Autorské výtisky lze vyzvednout v knihovně ARÚB.

Přehled výzkumů 63, č. 2

Archeologický ústav AV ČR v Brně
Brno 2022, 203 s.
ISSN 1211-7250 (Print)
ISSN 2571-0605 (Online)