Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách
17. publikace ke stažení

Stanislav Stuchlík – Jana Stuchlíková: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách, Brno 1996.

Rozsáhlá studie shrnuje výzkum pravěkých pohřebišť z lokality Hrubé díly. Archeologická část je doplněna pasážemi s podrobným zhodnocením antropologického, geologického a kovového materiálu, a také vyhodnocením štípané industrie.