Pracoviště Email Telefon
Novák Martin Dolní Věstonice

Mgr. Martin Novák, Ph.D.

Vedoucí Střediska pro paleolit a paleoantropologii,
vedoucí základny v Dolních Věstonicích

Absolvent archeologie a geologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě, disertační práci obhájil na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako archeolog působil ve Výzkumném pracovním středisku Archeologického ústavu SAV v Košicích, od roku 2002 je zaměstnancem Archeologického ústavu AV ČR Brno, kde působí jako vědecký asistent na detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích. Ve své práci se zabývá obdobím paleolitu a mezolitu na území Moravy i v širším evropském prostoru, se specializací na zpracování štípané kamenné industrie z hlediska technologie, typologie i prostorových distribucí.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků