Workplace Email Phone
Novák Martin Dolní Věstonice

Mgr. Martin Novák, Ph.D.

Head of the Research Centre for the Paleolithic and Paleoanthropology,
Head of the Research Base in Dolní Věstonice

Absolvent archeologie a geologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě, disertační práci obhájil na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako archeolog působil ve Výzkumném pracovním středisku Archeologického ústavu SAV v Košicích, od roku 2002 je zaměstnancem Archeologického ústavu AV ČR Brno, kde působí jako vědecký asistent na detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích. Ve své práci se zabývá obdobím paleolitu a mezolitu na území Moravy i v širším evropském prostoru, se specializací na zpracování štípané kamenné industrie z hlediska technologie, typologie i prostorových distribucí.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků