Pracoviště Email Telefon
Látková Michaela Mikulčice

Mgr. Michaela Látková, Ph.D.

Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

Odborné zaměření: Archeobotanika, (paleo)ekonomie, environmentální archeologie, subsistenční strategie historických populací, tafonomické procesy podílející se na formovaní archeobotanických souborů, odběr a extrakce nových archeobotanických vzorků v terénu.

Biografické údaje: Studium na Katedře archeologie FF UKF v Nitře zakončené magisterskou prací (2010). Doktorandské studium tamtéž ukončené dizertační prací „Archeobotanika Mikulčicko-Kopčianskeho sídelného komplexu. Prírodné zdroje a ich exploatácia v osade centrálneho charakteru v 9. až 11. storočí“ (2015). Archeobotanik na pracovišti ARÚB v Mikulčicích od roku 2014.

Bibliografie:

Látková/Hajnalová/Havlík 2019 – M. Látková/M. Hajnalová/M. Havlík, Grape vine and viticulture tradition in Mikulčice. Přehled výzkumů 60(2), 2019, 79–91.

Látková 2019 – M. Látková, Rostliny a výživa. Mikulčice-průvodce IV (Brno 2019).

Látková 2017 – M. Látková, The Archaeobotany of Mikulčice. Food Supply to the Early Medieval Stronghold. Studien zum Burgwall von Mikulčice 11. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 55 (Brno 2017).

Gardelková-Vrtelová/Látková 2015 – A. Gardelková-Vrtelová / M. Látková, Vyhodnocení rostlinných makrozbytků z hradu Bánova („Banoue Castrum“). In: Východní Morava 4, 2015, 25–33.

Látková 2014 – M. Látková, Archeobotanika Kopčianskeho sídelného komplexu. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 55, 2014, 113–128.

Látková 2014 – M. Látková, Vyhodnotenie rastlinných zvyškov z lokality Mikulčice-Plocha M17, Sídlisko Trapíkov. In: M. Hladík, Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9.–1. polovici 13. storočia (Brno 2014) 235–249.

Látková 2014 – M. Látková, Vyhodnotenie rastlinných zvyškov z lokality Mikulčice-Plocha 100, rez opevnením. In: M. Hladík, Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9.–1. polovici 13. Storočia (Brno 2014) 229–234.

Látková/Hajnalová 2014 – M. Látková / M. Hajnalová, Plant macro-remains from the palaeochannel sediments in Mikulčice, trench B 2012. In. L. Poláček (Hrsg.), Mikulčice river archaeology new interdisciplinary research into bridge No. 1, Internationale Tagungen in Mikulčice 9 (Brno 2014) 93–112.

Látková/Horváth 2014 – M. Látková / P. Horváth, Komjatice „Kňazova jama“ Možnosti rekonštrukcie laténskej chaty s jej hospodárskym zázemím. In: Experimentálna archeológia, činnosť archeoparkov a popularizácia archeológie. Zborník referátov z konferencie v Hanušovciach nad Topľou, 26.-27.6.2014. Vlastivedné múzeum (Hanušovce nad Topľou 2014)  27–32.

Barta/Hajnalová/Látková 2014 – P. Barta / M. Hajnalová / M. Látková, Radiocarbon dating of plant macro-remains from river channel at PL 93 in Mikulčice and its implication for reconstruction of sediment deposition processes. In. L. Poláček (Hrsg.), Mikulčice river archaeology new interdisciplinary research into bridge No. 1, Internationale Tagungen in Mikulčice 9 (Brno 2014) 113–116.

Hladík et al 2014 – M. Hladík / R. Hadacz / A. Dohnalová / J. Šušolová / M. Látková / J. Kynický. Fortification of the suburb of the Great Moravian stronghold at Mikulčice-Valy. Slavia Antiqua 55, 2014, 67–124.

Projekty:

Potenciál nových metód analýzy stabilních izotopu v rekonstrukci výživy migrací a hospodárskych praktik stredoveké polulace Moravy
GAČR 19-13265S, doba řešení 2019–2021

Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích
GA ČR 17-01878S, doba řešení 2017–2019

Mosty 9. století v Mikulčicích. Říční archeologie a paleoekologie
GA ČR GAP405/11/2258, doba řešení 2011–2013

Cradles European Culture – Francia Media 850-1050, Slovenská sekcia
Projekt CEC 2010-0653, doba řešení 2012–2013

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků