Pracoviště Email Telefon
Komoróczy Balázs Brno, Dolní Dunajovice

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Ředitel ústavu

Vystudoval obory klasická archeologie – historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduální studium v oboru římsko-provinciální archeologie absolvoval na Univerzitě Eötvös Lóránd v Budapešti.

Od svého nástupu do ARÚB v roce 1995 byl členem řešitelského kolektivu několika tuzemských i zahraničních grantových projektů, věnovaných především otázce markomanských válek a jejich odrazu v archeologickém záznamu na Moravě. Od roku 2014 je vedoucím Střediska pro archeologii doby římské a stěhování národů ARÚB. Je dopisujícím členem Německého archeologického ústavu (DAI). Dlouhodobě (v současné době jako externí pracovník) se podílí na oborovém vzdělávání v rámci Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno.

Specializuje se na problematiku archeologie a historie protohistorických etap, především doby římské a římského vojenského zásahu na barbarském území ve středním Podunají. Vede systematické terénní výzkumy zejména v oblasti Mušova a také záchranné archeologické výzkumy v regionu. Dlouhodobě se též věnuje problematice užívání detektorů kovů zástupci veřejnosti.


Více na: www.archeologiemusov.cz

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků