Pracoviště Email Telefon
Kmošek Matěj Brno

Mgr. Matěj Kmošek, DiS.

Analytická konzervace

Zabývá se výzkumem archeometalurgie týkající se zvláště artefaktů z neželezných kovů s důrazem na období protohistorie střední Evropy. Zaměřuje se především na materiálovou a technologickou analýzu kovových artefaktů včetně výzkumu technologických a sociálních aspektů vývoje metalurgie a analytickou konzervaci neželezných kovů.

Absolvoval magisterská studia archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU s prací Měď a její slitiny jako surovina kovové industrie v pravěku a protohistorii na území jižní Moravy. Od roku 2020 se v rámci postgraduálního studia na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK zabývá tématem interakcí evropské neželezné metalurgie doby laténské.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků