Workplace Email Phone
Kmošek Matěj Brno

Mgr. Matěj Kmošek, DiS.

Analytical conservation

Zabývá se výzkumem archeometalurgie týkající se zvláště artefaktů z neželezných kovů s důrazem na období protohistorie střední Evropy. Zaměřuje se především na materiálovou a technologickou analýzu kovových artefaktů včetně výzkumu technologických a sociálních aspektů vývoje metalurgie a analytickou konzervaci neželezných kovů.

Absolvoval magisterská studia archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU s prací Měď a její slitiny jako surovina kovové industrie v pravěku a protohistorii na území jižní Moravy. Od roku 2020 se v rámci postgraduálního studia na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK zabývá tématem interakcí evropské neželezné metalurgie doby laténské.

Bibliografie:

  • Kmošek, M. 2017: Přírodovědný průzkum archeologických předmětů z mědi a slitin mědi. Zprávy ČAS, Supplément 104. Praha.
  • Stančo, L. – Shaydullaev, S. – Khamidov, O. – Augustinová, A. – Damašek, L. – Bek, T. – Kmošek, M. 2019: In the footsteps of Euthydemus. Preliminary report for archaeological survey in the Baysun District (South Uzbekistan), Season 2018. STUDIA HERCYNIA XXIII/1, 141–172.
  • Čižmář, I. – Mikulková, B. – Kmošek, M. – Chovanec, M. – Kala, J. 2020: Dva mimořádné hroby z laténského pohřebiště v Rousínově. Two exceptional graves from La Tène grave field in Rousínov. Přehled výzkumů 61-1, 105-122.
  • Salaš, M. – Šálková, T. – Houfková, P. – Kmošek, M. 2020: Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu. Archeologické rozhledy LXXII, 26-66.
  • Goláňová, P. – Komoróczy, B. – Kmošek, M. – Kolníková, E. – Vlach, M. – Zelíková, M. 2020: New Metal and Glass Finds from the Late Iron Age in South Moravia. Přehled výzkumů 61/2, 9–41.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků