Pracoviště Email Telefon
Doležel Jiří Brno

PhDr. Jiří Doležel

Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii,
Vedoucí Referátu archeologické památkové péče

Zabývá se dějinami středověkého osídlení, zejména proměnami složek sídelní struktury 8.- 15. století, vznikem a počátky městských obcí, vrcholnou kolonizací 13. století, středověkými fortifikacemi a těžbou drahých kovů.

Po studiích archeologie na brněnské univerzitě působil jako odborný pracovník- historik v Muzeu Vyškovska a poté jako archeolog v tehdejším Okresním muzeu Brno-venkov v Ivančicích a v Předklášteří. Od roku 1994 pracuje v brněnském Archeologickém ústavu jako vědecký pracovník, v současnosti také jako vedoucí Referátu archeologické památkové péče.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

Zpět na seznam pracovníků